De Buitenspeel-
coalitie

Initiatiefnemers Jantje Beton, Johan Cruyff foundation en Krajicek Foundation, hebben samen met kennis-en onderzoekspartners Mulier en Kenniscentrum Sport en Bewegen ondersteund door VWS, de handen ineen geslagen om vanuit de samenwerking meer kinderen en jongeren aan het spelen en bewegen te krijgen. Ze doen dit onder de naam Buitenspeelcoalitie. De komende jaren werken de partijen nog intensiever samen om de bestaande speel-en beweegvoorzieningen maximaal in te zetten, hulp en inspiratie te bieden bij bewegend- en spelend leren op school en de kennis en bewustwording te vergroten bij (groot)ouders, verzorgers en professionals over de waarde van meer buiten spelen en bewegen.

Zo heeft de Buitenspeelcoalitie de Buitenspelers gelanceerd. Om meer bewustwording te creëren voor de impact die buitenspelen heeft op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en om hen te stimuleren om naar buiten te gaan, organiseren de coalitiepartijen gezamenlijk De Buitenspeelweek 2021.

Jantje Beton

Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!

Krajicek Foundation

De Krajicek Foundation motiveert jeugd in aandachtwijken om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Want kinderen die regelmatig buiten sporten en spelen, zijn vrolijker, gezonder én ontwikkelen sneller hun talenten. Wij zetten ons in voor een sportieve, sociale en verbonden samenleving. Samen met onze partners creëren we letterlijk en figuurlijk ruimte zodat kinderen kunnen sporten, spelen en groeien. Op onze Krajicek Playgrounds ontdekken kinderen hun talenten en in de Krajicek Academy leren jongeren hun sportieve en maatschappelijke vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Op 126 Playgrounds in 42 gemeenten brengen we iedere week ruim 5.500 kinderen structureel in beweging dankzij de inzet van meer dan 100 professionele sportleiders en 225 Krajicek Scholarshippers.

Krajicek Foundation. Let’s Play.

Johan Cruyff Foundation

De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor kinderen, overal ter wereld. We focussen ons daarbij op kwetsbare kinderen. Met onze sportprojecten voor kinderen met een beperking, onze Cruyff Courts en onze Schoolpleinen14 geven we deze kinderen de ruimte.
Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren.
Ruimte om het beste uit jezelf te halen.

Mulier Instituut

Het doel van het Mulier Instituut is bijdragen aan goed onderbouwd beleid, gericht op de bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector. Dit doel wordt nagestreefd door een aantal pijlers.

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Het kenniscentrum Sport & Bewegen beantwoordt vragen, geven advies en delen inspirerende voorbeelden. Ook ontwikkelen we concrete kennisproducten, zoals stappenplannen, whitepapers en rekenmodellen waarmee je als professional werkzaam in sport, zorg, onderwijs en overheid direct aan de slag kunt.

Om onze rol goed te kunnen vervullen, werken we nauw samen met sportbonden en -organisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, kennisinstituten, universiteiten, hogescholen en nog veel meer partijen, in binnen- en buitenland.