Privacyverklaring “De Buitenspeelweek”

De privacyverklaring van De Buitenspeelweek is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door De Buitenspeelweek via websites en overige kanalen. De Buitenspeelweek registreert jouw gegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring geldt niet voor websites of activiteiten van andere organisaties waar De Buitenspeelweek naar verwijst. Kijk hiervoor op de betreffende sites van deze organisaties. De privacyverklaring van De Buitenspeelweek geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Gegevensverwerking
 2. Gegevensverzameling via internet
 3. De momenten waarop we je gegevens verwerken
 4. Jouw rechten
 5. Cookies
 6. Klachten

1. Gegevensverwerking

De Buitenspeelweek gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en verkoopt gegevens niet aan derden. Vragen over data? Neem contact met ons op via info@buitenspeelweek.nl
De Buitenspeelweek verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar programma’s, wervingstrajecten en lopende activiteiten en om te informeren over acties, projecten en campagnes. Soms worden Persoonsgegevens door de Buitenspeelweek gevalideerd of gecombineerd met informatie uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up- to-date.

De Buitenspeelweek draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

De Buitenspeelweek schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om je Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

2. Gegevensverzameling via internet

De Buitenspeelweek verzamelt via haar website persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor de e-mailnieuwsbrief van de Buitenspeelweek, wanneer je je aanmeldt voor de toolkit, of je gegevens achterlaat via het contactformulier. Het betreffen de volgende gegevens: bedrijfsnaam, naam, adres, woonplaats en mailadres.

Alle webpagina’s van de Buitenspeelweek waarop persoonlijke gegevens worden verzameld, zijn beveiligd met SSL, de standaard voor veilige commerciële transacties. Deze software codeert alle privégegevens zoals naam, adres en (indien van toepassing) bankrekeningnummer (IBAN), zodat deze gegevens op het web volledig zijn afgeschermd.

3. De momenten waarop we je persoonsgegevens verwerken.

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het versturen van de Toolkit en het versturen van informatie die nodig is om je op de hoogte te houden van de Buitenspeelweek. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat het moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen van de informatie m.b.t. je deelname aan de Buitenspeelweek. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Je kunnen informeren t.b.v. je deelname;
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je deelname;
 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om weer deel te nemen;
 • Je kunnen informeren over de Buitenspeelweek en de (nieuwe) programmering;
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en (wettelijke) verplichtingen;
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten beter kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties;
 • Web statistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren;
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen;
 • Interne en externe controle kunnen (laten) laten uitoefenen op onze diensten.

Ten aanzien van de e-mails: als je als aanvrager van Toolkit, of als informatie-aanvrager je e-mailadres aan de Buitenspeelweek hebt verstrekt, wordt je een aantal keer per jaar per e-mail geïnformeerd over de (programmering van de) Buitenspeelweek. Je kunt je op ieder moment afmelden voor deze e-mails door middel van een afmeldlink die in elke e-mail aanwezig is, of door contact op te nemen door te mailen naar info@debuitenspeelweek.nl.

4. Jouw rechten

 • Je hebt het recht op een verzoek te doen op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens;
 • Je hebt het recht van bezwaar. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door de Buitenspeelweek van je gegevens voor bepaalde doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere omstandigheden aan jouw kant;
 • Je hebt recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat je een verzoek kan doen dat de Buitenspeelweek je gegevens aan een derde partij verstrekt.

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Buitenspeelweek in algemene zin, zowel bij de Buitenspeelweek als bij Autoriteit persoonsgegevens.

Als je een verzoek doet, beoordeelt de Buitenspeelweek allereerst of je verzoek in behandeling wordt genomen als we je identiteit kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als de Buitenspeelweek het verzoek in behandeling heeft genomen, is er een aantal situaties waarin het verzoek kan worden geweigerd. de Buitenspeelweek zal een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als de Buitenspeelweek het verzoek afwijst, wordt schriftelijk gemotiveerd waarom niet aan het verzoek wordt voldaan.

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een beslissing op een verzoek tot inzage, correctie verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als je deelneemt kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door de Buitenspeelweek worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over nieuwe campagnes of over benodigde informatie voor deelname. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek is een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven voor deze vorm van communicatie.

5. Cookies

Een cookie is een klein bestand met gegevens die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw apparaat. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. De Buitenspeelweek maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Op de website kun je de uitleg over de cookies vinden en van welke cookies we gebruik maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Wij maken gebruik van het digitalAudience pixeltag om statistieken en inzichten te verzamelen betreffende het gebruik van onze website en dienstverlening. De informatie die wij ontvangen is geaggregeerd, en niet herleidbaar tot een individu. Meer informatie over het digitalAudience pixel tag vind je hier.

Browser instellingen

Cookies kunnen worden uitgeschakeld of gewist. Je kunt je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Wanneer je hiervoor kiest is het mogelijk dat de website niet optimaal functioneert. Klik hieronder op jouw type browser om meer informatie te krijgen over het deactiveren of wissen van cookies.

Chrome
Internet Explorer Edge
Firefox
Safari

Cookies van derden

Op de website van De Buitenspeelweek tref je een aantal links aan naar andere websites. De Buitenspeelweek draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen met persoonlijke gegevens omgaan.

6. Klachten

Wij helpen je graag indien je een klacht hebt over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Buitenspeelweek houdt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Lees daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Privacyverklaring de Buitenspeelweek, 17 mei Utrecht 2021